31 Jan

Baanreglement

Baanreglement
 1. Onder het bestuur wordt in dit reglement verstaan het bestuur van de IJsvereniging Oostermoer
 2. Het betreden van de ijsbaan en het omliggende terrein is geheel op eigen risico
 3. De IJsvereniging Oostermoer is niet verantwoordelijk/aansprakelijk bij ongevallen, vermissingen e.d.
 4. Het uitlaten van honden is niet toegestaan
 5. Het is niet toegestaan de ijsvloer opzettelijk te vernielen of te beschadigen
 6. Het betreden van de ijsvloer zonder schaatsen is niet toegestaan
 7. Schaatsers zijn i.v.m. de veiligheid verplicht handschoenen te dragen
 8. Op de ijsbaan mag men uitsluitend linksom schaatsen
 9. Wanneer het open houden van de ijsbaan niet langer verantwoord is wordt de baan direct gesloten. Een ieder dient dan op aanwijzing van het bestuur de baan te verlaten
 10. Het is verboden de ijsbaan buiten de openstellingsuren te betreden (artikel 461 Wetboek van Strafrecht)
 11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur
Share this