PRIVACYVERKLARING IJSVERENIGING OOSTERMOER


Dit is de privacyverklaring van IJsvereniging Oostermoer, gevestigd te Gasselternijveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045268, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn. Hebt u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust aan het secretariaat, e-mail: d.duursma@hotmail.com


Welke persoonsgegevens verwerkt de Vereniging

Voornaam

Achternaam

Adres

Email adres

Bankgegevens

Betaalgegevens

 

Doel verwerken persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bijhouden van de ledenadministratie, de financiële administratie en het aanmaken en verstrekken van lidmaatschapskaarten.

 

Toegang tot de persoonsgevens

Toegang tot de persoonsgegevens hebben uitsluitend de secretaris en de penningmeester.

 

Bewaartermijn van uw gegevens
De persoonsgegevens worden bewaard totdat het lidmaatschap wordt beëindigd.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

 

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging geen persoonsgegevens aan derden.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden door de secretaris en penningmeester bewaard op een aparte harde schijf en zijn beveiligd en beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

 

Links naar andere websites
Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging.

De website kan links naar andere websites bevatten. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.

 

Foto’s tijdens clubactiviteiten
In principe is het maken van foto’s in de openbare ruimte en het publiceren van die foto’s in de krant of op de website van de vereniging toegestaan. Dit ligt anders als de afgebeelde persoon een ‘redelijk belang’ heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Vaak gaat het dan om een privacybelang. Wat een redelijk belang is en of dat opweegt tegen het belang van de publicatie, beslist uiteindelijk de rechter. Een foto van iemand bij een nieuwsbericht kan gerechtvaardigd zijn door de nieuwswaarde ervan, ook al is die persoon er zelf niet blij mee dat zijn foto wordt gepubliceerd. Het algemene belang van de vrije nieuwsgaring gaat in dat geval vaak voor een persoonlijk belang.

Het is dus meestal wel toegestaan foto’s te maken in de openbare ruimte en die te publiceren, zonder dat de personen die in beeld komen toestemming hoeft te worden gevraagd. De fotograaf moet zich wel rekenschap geven van de belangen die de gefotografeerde mensen zouden kunnen hebben. Wanneer er wordt deelgenomen aan clubwedstrijden en andere clubactiviteiten door clubleden is er kans dat er foto’s worden gemaakt die op de website of een ander medium kunnen worden gepubliceerd.

 

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Bestuur

E-mail: d.duursma@hotmail.com

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Click Me