Algemene info

Naam: IJsvereniging “Oostermoer” Gasselternijveen
Oprichtingsdatum: 3 januari 1916
KvK nummer: 40045268
IBAN: NL72 RABO 0321101448

Locatie ijsbaan

De ijsbaan ligt aan de rand van het dorp (Boerdijk) en grenst aan het natuurgebied Oude Weer
De baan is geschikt voor het houden van wedstrijden en schaatsmarathons

Technische gegevens

 • natuur landijsbaan (zogenaamde 400 meter baan)
 • oppervlakte 180,00 m x 70,00 m
 • baanbreedte 20,00 m
 • waterdiepte circa 0,35 m
 • verlichting: sfeerverlichting met gebruikmaking van prikkabel en led-lampen

Historie

Al vanaf het begin van de 20e eeuw werd er in Gasselternijveen geschaatst op de Vaart.
Uit een krantenknipsel in het archief blijkt dat er op 3 januari 1916 een oprichtingsvergadering voor een ijsclub werd gehouden.
Aanvankelijk werd er geschaatst onder de naam Volksvermaken Oostermoer.
Jaren later, in januari 1929 spreekt men ineens van IJsvereniging Gasselternijveen en eerst vanaf 1935 duikt de clubnaam IJsvereniging “Oostermoer” op.

De afgelopen decennia waren niet bepaald de succesvolste jaren van de club.
Vanwege het ontbreken van een geschikt ijsbaan zat de vereniging op dood spoor.

De kanovijver in het Hunzepark was als ijsbaan ongeschikt.
Er werden geen jaarvergadering meer gehouden en er werd geen contributie meer geheven. Kortom, er was nog slechts sprake van een vereniging op papier.

Een groepje vrijwilligers blies de vereniging nieuw leven in. Op 15 mei 2012 werd er een vergadering uitgeschreven. Er kwam een nieuw bestuur dat orde op zaken ging stellen wat betreft ledenwerving en contributieheffing. Voorts werd er een plan van aanpak gemaakt met als voornaamste doelstelling zich in te zetten voor een nieuwe ijsbaan.

De Buurtvereniging Hoofdstraat-Noord stelde een financiële bijdrage van € 10.000,00 in het vooruitzicht, een deel van de gewonnen prijs uit het Oranjefonds (Appeltje van Oranje).

Hierdoor gesteund ging het bestuur aan het werk.
Er werd een geschikte locatie gevonden aan de rand van het dorp (eenperceel grond van 2,4 ha), eigendom van de Stichting Het Drents Landschap.

Met hulp van enkele vrijwilligers werd er een plan ontwikkeld en met financiële steun van de NAM, de Rabobank en de gemeente Aa en Hunze (Leefbaarheidsfonds) gelukte het de financiering rond te krijgen.

Aannemer Hoornstra uit Nieuw-Buinen kon aan het werk en in november 2014 werd de nieuwe ijsbaan een feit.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar en vormen “de kurk waarop de vereniging drijft”.
Ook de ijsclub laat zich bijstaan door een vrijwilligersgroep.
Deze worden geplaatst in een pool en zijn beschikbaar voor het verrichten van hand- en spandiensten

Mocht u overdag beschikbaar zijn en vrijwilliger willen worden dan kunt u zich aanmelden bij onze vrijwilligers coördinator Roelf Dijkhuizen.

Baanreglement

 1. Onder het bestuur wordt in dit reglement verstaan het bestuur van de IJsvereniging Oostermoer
 2. Het betreden van de ijsbaan en het omliggende terrein is geheel op eigen risico
 3. De IJsvereniging Oostermoer is niet verantwoordelijk/aansprakelijk bij ongevallen, vermissingen e.d.
 4. Het uitlaten van honden is niet toegestaan
 5. Het is niet toegestaan de ijsvloer opzettelijk te vernielen of te beschadigen
 6. Het betreden van de ijsvloer zonder schaatsen is niet toegestaan
 7. Schaatsers zijn i.v.m. de veiligheid verplicht handschoenen te dragen
 8. Op de ijsbaan mag men uitsluitend linksom schaatsen
 9. Wanneer het open houden van de ijsbaan niet langer verantwoord is wordt de baan direct gesloten. Een ieder dient dan op aanwijzing van het bestuur de baan te verlaten
 10. Het is verboden de ijsbaan buiten de openstellingsuren te betreden (artikel 461 Wetboek van Strafrecht)
 11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur
Scroll naar boven