06 Nov 2013

Erelidmaatschap Gerrit Warmink

Vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging gedurende de afgelopen jaren werd Gerrit in de ledenvergadering van 6 november 2013 benoemd tot erelid.

Hij ontving uit handen van de voorzitter het speldje ERELID.

warmink

Share this

Click Me